Korsryggssmerter og osteopati

En studie viser at osteopati kan redusere smerte med 50 prosent hos et flertall av pasienter med kroniske smerter i korsryggen.

Man bør gi osteopati en sjanse før man velger kirurgiske inngrep mot kroniske smerter i korsryggen, ifølge en fersk studie.

Den amerikanske studien fant at seks timer med osteopati i løpet av en åtte ukers periode i enkelte tilfeller var nok til å redusere smerte og se generelle bedringer, særlig i førlighet.

Osteopati er en komplementær eller alternativ behandlingsform basert på fysisk manipulering av muskler og ledd.

Forskerne fra Universitetet i Nord-Texas fant at behandlingsformen kunne redusere smerte og bedre bevegelsesevnen til pasienter som led av kroniske smerter i den nedre delen av ryggen. Det gjaldt særlig dem med den høyeste graden av smerte og uførhet.

https://nationalpainreport.com/studies-find-osteopathic-manipulative-treatment-omt-improves-chronic-low-back-pain-8829706.html