Knesmerter er utbredt, og kan enten komme gradvis over tid eller som en konsekvens av en akutt skade. Ofte skyldes knesmerter slike akutte traumer, hvorpå strukturer i kneet blir skadet. Hvilke strukturer som blir skadet, avhenger i stor grad av hvordan skaden skjedde. Ved ballspill eller høyenergi-idretter skades ofte korsbånd, sideligamenter og/eller menisker.

Knesmerter kan også komme uten forutgående skade. I så måte er patellofemoralt smertesyndrom (PFS) en vanlig lidelse.

Knesmerter

Den kjennetegnes ved fremre knesmerter som øker ved trappegang og huksitting. «Jumpers knee» er beslektet med PFS, og gir ubehag langs nedre deler av kneskålen. I kneet er det videre en rekke slimposer som kan bli irritert med hevelse og smerte som resultat. Det er for eksempel tilfelle ved «løperkne» («runners knee»). Hos barn i 10-14 års alderen kan også smerter skyldes Mb.Schlatters, en tilstand hvor det forekommer overbelastning i en vekstsone i leggbeinet. Knesmerter kan også skyldes endringer i selve leddet, så som ved slitasjeforandringer eller ved leddgikt. I tillegg kan smerter i kneregionen stamme fra muskulatur og triggerpunkter, eller fra andre ledd så som hofteleddet – eksempel ved hofteslitasje.

Siden kneleddet er et vektbærende ledd kan smerter og plager også oppstå på grunn av belastnings-forhold, ved at strukturer blir belastet ujevnt eller ikke optimalt. Slike plager oppstår ofte i forbindelse med økning i treningsmengde, endring av idrett/aktivitet, underlag eller skotøy.

Osteopaten undersøker, gir råd, og igangsetter eventuell behandling.