Kolikk defineres som intens og utrøstelig gråt og uro som varer i mer enn tre timer i døgnet, i mer enn tre dager av uken, i mer enn 3 uker. Utspilt mage, mye tarmgass, raping, gulping og forstyrret søvn er vanlig ved spedbarnskolikk. Som regel oppstår plagene i løpet av de første ukene etter fødselen, topper seg ved 6-8 uker for så å gradvis avta rundt 3-4 måneders alder.

Det er mange teorier til hvorfor kolikk oppstår, og noen forskere mener at kolikk kan komme av umoden tarm, for sjelden eller for hyppige måltider eller feilstilling i nakken. Dersom du er usikker på om barnet ditt har kolikk, la en lege eller helsestasjonen undersøke barnet ditt.

Kolikk

Spedbarnskolikk kan hos noen skyldes en forbigående kumelkintoleranse. Barnet kan få i seg kumelk gjennom morsmelkserstatning, eller gjennom amming dersom mor har drukket melk eller spist ost. Man kan oppleve forbedring ved å fjerne alle kumelkprodukter, dette innebærer også at mor bør føre en melkefri diett.

Dersom tiltakene dere utfører i hjemmet ikke gir resultater er osteopati en terapiformer som erfaringsmessig gir gode resultater med spedbarnskolikk. Som foreldre ønsker man barnet sitt beste og ønsker å hjelpe barnet sitt, men kan allikevel være skeptiske til eller redd for manuell behandling av spedbarn. Osteopater gir en veldig skånsom, men effektiv behandling til spedbarn. Gjennom lang erfaring med behandling av barn med kolikk ser man at behandling ved manipulasjon er med på å optimalisere barnets funksjon, og rette opp eventuelle skjevheter i nakke og rygg. Dette gir barnet bedre bevegelse og sirkulasjon.