Osteo betyr bein og ordet pati kommer fra det greske ordet «pathos»som betyr lidelse og smerter. Det spesielle med osteopati er at man søker etter årsaker til forstyrrelser, og det er ikke viktig å gå mot symptomene. Ut i fra den osteopatiske betrakningsvinkelen søker man etter grunnen til hvorfor en plage har oppstår og ser hva som kan gjøres. Undersøkelse og terapi foregår mest med hendene.

INNENFOR OSTEOPATIEN ER DET TRE HOVEDOMRÅDER:
• Parietal osteopati – behandling av bevegelsesapparatet.
• Visceral osteopati – behandling av indre organer.
• Kraniell osteopati – behandling av hodet, ryggmargen og nervesystemet.

Les mer om «Historien om osteopati».

Hva betyr osteopati