Skulderplager

Skuldersmerter kan ha en rekke årsaker, inkludert udiagnostisert traumatisk skade. Eksempler på årsaker til skuldersmerter er:

  • Muskelsmerter i skulderen
  • Slitasje og forkalkninger (artrose)
  • Impingment syndrom
  • Frossen skulder/kapsulitt
  • Thoracic outlet syndrom (TOS)
  • Artitt

En osteopat vil alltid streve etter å finne årsaken til skulderplagene.