Som retningslinjene antyder, vil omtrent 85-90% av de berørte med hjernrystelse få en betraktelig bedring i løpet av de første 2 til 6 ukene. Imidlertid er det rundt 10-15% av befolkningen som fortsetter å ha symptomer som:

  • Kronisk hodepine
  • Migrene
  • Svimmelhet
  • Utmattelse
Hjernerystelse

En hjernerystelse er resultatet av en biomekanisk kraft rettet mot hodet og forårsaker nevrologisk dysfunksjon. Hjernerystelsesmekanismen, spesielt hos de som har symptomer i mer enn 1 måned, er ikke helt forstått. Imidlertid er fysiologiske forandringer, for eksempel traumeinduserte metabolske forandringer som fører til nevrotoksiske biprodukter, endret blodstrøm og intraneuronal metabolisme forstyrrelser, blitt antatt.

Den viktigste faktoren for å gjenopprette hjernen er dens nevroplatisitet (hvor godt nevroner kommuniserer med hverandre). Et viktig skritt for å gjenopprette optimal nevroplastisitet er å redusere eventuelle restriktive krefter på hjernen og omgivende strukturer. Hver pasient blir grundig evaluert for å avdekke fysiologiske restriksjoner. Formålet med osteopati behandlingen er å fjerne disse dysfunksjoner som kan forhindre riktig mobilitet og blodstrøm til hjernen. Noen av de vanligste dysfunksjonene er: stivhet i duralmembranene rundt hjernen og ryggmargen, stivhet i områdene i hjernen som fikk traumet og kompensasjoner i ryggsøylen og kranium. Osteopaten vil da bruke forskjellige manuelle teknikker for å adressere kilden til problemet.