OSTEOPATIEN I NORGE OG RESTEN AV VERDEN

I Norge er osteopatiutdannelsen en 4 årig heltidsutdannelse ved Norges Helsehøyskole, som fører til en Bachelor grad. I England har osteopatien siden 1993 vært lovregulert og samme år anerkjente legeforeningen osteopatien som en «diskret, klinisk disiplin». I dag foregår utdannelsen i andre land Europa ved skoler som er tilknyttet universitetet og er 4-5 år fulltid. En liknende situasjon har en i Australia og New Zealand. I disse landene betraktes ikke osteopati som alternativ medisin men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner.

Osteopati i Norge