Kolikk

En vanlig definisjon på kolikk er ”at et friskt barn gråter tre eller flere timer hver dag, minst tre ganger i uken i en periode på minst tre uker”. Kolikk gir seg nesten alltid ved tre måneders alder. Årsaken til at kolikk oppstår er det foreløpig ikke noe entydig svar på. Noen forskere mener at umoden tarm er årsaken, og dette kan jo understøttes av at kolikk som oftest går over ved ca tre måneders alder. Andre årsaker kan være, refluks, mageirritabilitet pga låsning i nakken, allergi eller laktose intoleranse.

Refluks
Spedbarnet gråter og lager grimaser rett etter å ha fått mat eller etter 20 minutter.

Refluks skjer når lukkemuskelen som er mellom mageåpningen og spiserøret (kardia) ikke fungerer som den skal. Noe av magesyren kan da komme opp i nedre del av spiserøret. Dette forårsaker smerter og brennende følelse. Osteopater vet om alle belastninger som spedbarnet kan ha fått gjennom fødselen. Refluks kan være et resultat av press på skuldrene som barnet har fått gjennom fødselen. Dette presset kan gi assymetri i brystkassen og spenninger i mellomgulvsmuskuluren (diafragma), dermed forstyrre lukkemuskelen (kardia) så den ikke fungerer optimalt.

Behandlingen:​ ved å bruke forsiktige osteopatiske teknikker er det mulig å balansere brystkassen og redusere spenninger i mellomgulvsmuskulaturen. Og dermed øke effektiviteten av lukkemuskelen mellom spiserør og mage. Dette vil hjelpe på å dempe tilbakestrømning av magesyre til spiserøret. Effekten av behandlingen vil kanskje ikke merkes før om ca en uke da det tar tid før sensitiviteten i nedre del av spiserøret demper seg.

Mage irritabilitet
Kolikk symptomer og gråt starter 60-90 minutter etter mating.

Dette er trolig den hyppigste årsaken til kolikk. Magen synes å tømme seg for fort og ufordøyd melk kommer for fort til tynntarmen. Gjæring av den ufordøyde melken forårsaker mye luft i magen. Presset i magen forårsaker smerter og eksplosiv avføring. Denne type kolikk er sannsynligvis et resultat av overaktivt sympatisk nervesystem som kontrollerer indre organer eller irritasjonen av en nerve som går ut fra øvre del av nakken. N. Vagus innerverer (påvirker) spiserør, mage og øvre del av tynntarmen. Andre nerver som ligger tett i nærheten av n. vagus, er nerver som har med svelging og suging. Irritasjon i øvre del av nakken kan derfor også gi problemer med mating.

Behandlingen​: Osteopater har mange teknikker for å dempe aktiviteten i nervesystemet og frigjøre nerver som er irritert i øvre del av nakken.

Allergi
Det er ingen klar tid for reaksjon i forhold til mating. Men, sannsynligvis ikke rett etterpå.

Tegn:

  • Smerter i magen, men ikke alltid en klar tid etter mating
  • Oppkast etter mating
  • Mye slimproduksjon i nese og bihuler. Spedbarnet virker tett i nesen og for eldre barn kan dette føre til mellomørebetennelser hos litt eldre barn.
  • Hudutslett

Om man har en følelse at det er en spesiell type matvare barnet reagerer på kan man utelate denne matvaren i ca. en uke og samtidig observere barnet for symptomer. Etterpå kan man innføre matvaren igjen og observere. Det er best å teste ut en og en matvare.

Laktose intoleranse
Kolikk symptomer som oppstår 2 timer etter mating.

Spedbarnet mangler evnen til å produsere laktase dehydrogenase enzymetsom er nødvendig for å bryte ned laktose i melk. Derfor vil melk som ikke har blitt brutt ordentlig ned gå gjennom magen, tynntarmen og tilslutt tykktarmen. Melken vil da gjære i tykktarmen og dette vil presse på tarmen og gjøre den hoven. Dette vil forårsake smerter som er verst ca. 2 timer etter mating.